ARCHITEKTKY NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI

Areál BVV je stále živým urbanistickým celkem s vysokou důležitostí pro město Brno. Přestože jeho historie sahá až do meziválečného období, jeho prostor v průběhu času prodělal mnoho změn. Historické jádro ve východní partii Brněnského výstaviště pocházející z let 1923-1928, jež vzniklo pro Výstavu soudobé kultury, bylo v poválečném období mezi lety 1955-1959 rozšířeno o nové výstavní pavilony pro Mezinárodní strojírenské veletrhy, z nichž první se konal roku 1959. Vzhledem k vysokému zájmu vystavovatelů, kteří se chtěli na mezinárodní přehlídce strojírenství každoročně prezentovat, byla v následujících letech postavena řada dalších výstavních pavilonů a areál výstaviště se na základě jejich potřeb začal dynamicky rozvíjet a přeměňovat.

K tomuto účelu vznikaly generely ( z let 1965, 1977, 1993 a 2000), které výstavišti udávaly jeho urbanistickou podobu a směr jeho budoucího architektonického rozvoje. Na vypracování generelu z roku 1965, který se zakládal na rozsáhlé výstavbě v oblasti 4. brány, se podílela také architektka Věra Borková (spolu s S. Jasníkem, Z. Denkem a F. Kočím), která se počátkem 70. let stala pracovnicí nově zřízeného Útvaru hlavního architekta BVV. Ve spolupráci s hlavním architektem Brněnského výstaviště Zdeňkem Müllerem i architektky Ivanem Rullerem a Janem Chlupem pak připravovala řadu studií, jež vedly k vytvoření dalšího urbanistického konceptu z rok 1977, jehož je spoluautorkou.

Na urbanistické koncepty byla přirozeně navázána stavba nových a úprava stávajících objektů, které představovaly množství architektonických zakázek. Na některých z nich se samozřejmě podílely také ženské autorky. V tomto ohledu lze zmínit zaniklé pavilony Vítkovice a Topham, dále pak přestavbu pavilonu G a vstup G2, pasarely, parkovací dům, kongresovou halu a dnes již zaniklé centrum rodinných domků EDEN.

Hlavní architektkou BVV je v současné době Lenka Štěpánková.


REALIZACE:

1965: Generel výstaviště 1965autoři: V. Borková, S. Jasník, Z. Denk a F. Kočí
1977: Generel výstaviště 1977, autoři: V. Borková, Z. Müller, I. Ruller a J. Chlup
1985-1986: Pavilon Vítkovice, autoři: Z. Müller, statika: M. Krobová, B. Horina, J.Opatřil
1987: Pavilon Topham, autoři: D. Čermáková, statika: J. Opatřil
1990: Kongresová hala při hotelu Holiday Inn, autoři: M. Veselá, L. Vlachynovský
1994-2000: Pasarely, autoři: Dagmar a Miroslav Velehradští
1996: Přestavba Pavilonu G, autoři: Z. Vydrová, V. Rudiš a M. Rudiš, Z. Müller a J. Stříbrný
1997-1998: EDEN - centrum rodinných domků, autorka: J. Straková
2000: Parkovací dům u 4. brány, autoři: Petra a Miloš Kabelovi
2006-2007: Vstup G2 s lávkou, autorka: Z. Vydrová


KATALOG:


ZDROJE:

Generel veletržního areálu v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1967, roč. 26, č. 5, s. 267-270.

Müller Zdeněk, Brněnské výstaviště: stavba století: stavební vývoj 1928-2002, BVV, Brno 2004.

Kohout Michal - Templ Stephan - Zatloukal Pavel, Česká republika: architektura XX. století: Morava a Slezsko, Zlatý řez, Praha 2005,
s. 62, 69.

Šlapeta Vladimír - Vrabelová Renata, Brněnská architektura / Brno architecture : 1918-2008, Akademické nakladatelství CERM,
Brno 2014, kat. č. 171, 172.

Brněnské veletrhy a výstavy, BVV, Zemské výstaviště, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog,
on-line: https://pamatkovykatalog.cz/brnenske-veletrhy-a-vystavy-14762977 [vyhledáno 1.5.2022].

Pavilon Brněnských výstavních trhů s vyhlídkovou věží, Obchodně živnostenský pavilon, Pavilon G, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/pavilon-brnenskych-vystavnich-trhu-s-vyhlidkovou-vezi-14761762 [vyhledáno 1.5.2022].

Loskotová Barbora [BL], Brněnské výstaviště, Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=673 [vyhledáno 1.5.2022].

Kudělková Lenka [Lk], pavilon G, Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=901 [vyhledáno 1.5.2022].

Jančíková Markéta [MJ], Výstaviště - pasarely - kryté přechody pro pěší,Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=767 [vyhledáno 1.5.2022].

Hlaváčková Petra [PH], Brněnské výstaviště, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál : Průvodce architekturou, Dům umění města Brna, on-line: https://www.bam.brno.cz/objekt/c162-brnenske-vystaviste
[vyhledáno 1.5.2022].

Štěpánková Lenka [LŠ], Pavilon G - rekonstrukce, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál: Průvodce architekturou, Dům umění města Brna, on-line: https://www.bam.brno.cz/objekt/detail?id=630 [vyhledáno 1.5.2022].

Hlaváčková Petra [PH], Pasarely, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál:
Průvodce architekturou
, Dům umění města Brna, on-line: https://www.bam.brno.cz/objekt/detail?id=661 [vyhledáno 1.5.2022].

Dobové fotografie staveb souvisejících s areálem BVV, archiv BVV (poskytla Ing. arch. Lenka Štěpánková), srpen 2022.