EVA VODIČKOVÁ

TITUL: doc. Ing. arch., CSc.
ROZENÁ: Vodičková
NAROZENA: 1935

PRAXE:
1959-1962:  samostatná inženýrka Územního plánu na Odboru výstavby Městského NV v Brně

1962-2000: působila na FA VUT v Brně
                    (do r. 1989 jako odborná asistentka, po r. 1989 jako docentka)
po r. 2000:  vlastní samostatná architektonická praxe


Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno v Oboru architektury a stavby měst (absolvovala r. 1959), kde jí byla také udělena vědecká hodnost Kandidátka technických věd v oboru architektury (r. 1975), tamtéž také jmenována docentkou v oboru Obytné stavby (r. 1989). Od roku 1993 autorizovaná architektka.

Ve své praxi se Eva Vodičková specializuje zejména na obytné a rekreační stavby, urbanismus, interiérovou tvorbu a výstavnictví. Nelze opominout její dlouholetou pedagogickou činnost a přínos v oblasti vědy a výzkumu, jimž se věnovala na brněnské Fakultě architektury.

Stěžejními tématy její vědecké práce se staly problematika individuální rekreace (disertační práce), problematika bydlení (Flexibilní bydlení 2000, spolu s J. Ryškou), problematika budoucího využívání výpočetní techniky (skripta, spolu s J. Kyliánem) a audiovizuální výukové programy (spolu s J. Šindlarem).

K jejím úspěšným pedagogickým výsledkům náleží zejména vedení studentských prací Rehabilitace malého obytného souboru ve zhoršeném městském prostředí (1. místo v celostátní soutěži Konfrontace studentských prací v r. 1981), Rostoucí domy (odměna na FOR HABITAT v r. 1996) a Ekologická plovoucí osada (uznání za vynikající studentskou diplomovou práci).


REALIZACE:

1978: rodinný dům, Plumlov
1981: rodinný dům, Určice
1982: návrh interiéru a expozice v jeskyni Kůlna, Sloup (spolu s J. Šindlarem)
1985: audiovizuální síň muzea, Blansko (spolu s J. Šindlarem)
1986: interiéry spořitelny, Třebíč (spolu s J. Drápalem)
1987: veletržní expozice Trenčín město módy, Trenčín
1987: návrh přístavby muzea Mohyla míru, Slavkov
1989: řadový rodinný dům, Pivín
1989: rodinný dům, Luhačovice
1991: interiér víceúčelového sálu a buffetu Lanatex, Alexovice
1992: návrh dostavby Dietrichsteinského paláce, Brno (spolu s J. Drápalem)
1992: interiéry Stardust-clubu, Brno
1992: rekreační penzion s bytem správce, Pasohlávky
1994: návrh komplexu rekreačních penzionů, Pasohlávky
1995: návrh lázeňského areálu, Mušov (spolu s J. Snášelem)
1998: návrh vstupního prostoru k náměstí Svobody, Valtice
1999: prostorové výtvarné řešení náměstí Svobody, Valtice (spolu s J. Drápalem)
2005: architektonicko-urbanistický návrh obytného souboru, Volyně (spolu se S. Dračkovou)
2013 - doposud: realizace urbanistické lokality, Žalhostice (spolu se S. Dračkovou)
2015: návrh lokality, Chlum u Děčína (spolu se S. Dračkovou)
2019: architektonicko-urbanistické řešení vesničky pro seniory, Boněnov (spolu se S. Dračkovou)


KATALOG:


ZDROJE:

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 29.

Rodinný domek v Určicích, 1980, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1986, roč. 45, č. 9, s. 408.

Studie zpřístupnění jeskyně Kůlna v Moravském Krasu, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1988, roč. 47, č. 3,
s. 64-65.

Vodičková Eva, in: Třeštík Michael, Kdo je kdo: Architektura, Praha 2000, s. 292-293.

Hrubý Jan, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno, Vysoké učení technické
a nakladatelství VUTIUM, Brno 2019, soupisy absolventů a pedagogických pracovníků fakulty.

Plány a dobové fotografie: RD Plumlov, RD Určice, Návrh interiéru a výstavní expozice v jeskyni Kůlna, expozice Trenčín město módy včetně výstavního systému, soukromý archiv Evy Vodičkové, Brno 9. 8. 2022.

Vodičková Eva, architektka [ústní sdělení a korespondence]. Brno, 5.8. 2022, 7.8. 2022 a 9.8. 2022.

Eva Vodičková, ABART, on-line: https://cs.isabart.org/person/48790 [vyhledáno 1.5.2022].