JANÁČKOVO DIVADLO

DATACE: 1958-1963 (projekt) 
               1960-1965 (realizace) 
               2017-2019 (renovace)
AUTOŘI: Otakar Oplatek, Boleslav Písařík, Ivan Ruller, Jan Víšek,
              Vilém 
Zavřel, Libuše Žáčková-Pokorová
ADRESA: Rooseveltova 31/7, Brno-střed (okr. Brno-město)

Podoba Janáčkova divadla vzešla ze soutěžního návrhu Jana Víška, Viléma Zavřela a Libuše Žáčkové-Pokorové, kteří zvítězili v soutěži vypsané roku 1956. Jejich prvenství bylo potvrzeno ve vnitropodnikové soutěži Stavoprojektu v roce 1958, kde byl za účelem realizace divadelní budovy také založen samostatný ateliér pod vedením Otakara Oplatka. Kolektiv tohoto ateliéru pak přepracoval vítězný návrh, jež měl klasizující podobu a byl ovlivněn formami doznívajícího socialistického realismu. Přestože monumentalita stavby byla zachována, divadlo získalo v novém projektu moderní charakter. Libuše Žáčková-Pokorová se v rámci své práce na finálním projektu Janáčkova divadla zaměřovala zejména na podobu jeviště a hlediště divadla. 

Celá divadelní budova, včetně svého technického zázemí, prošla mezi lety 2017-2019 rozsáhlou zdařilou rekonstrukcí, jejímž účelem bylo stavbu citlivě modernizovat.



ZDROJE:

Vítězný soutěžní návrh Státního divadla v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1957, roč. 16, č. 7, s. 327-344.

Soutěžní návrh Domu muzických umění (odměna), Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1963, roč. 22, č. 1, s. 1.

Brno - Janáčkovo divadlo, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1967, roč. 26, č. 2-3, s. 138.

Soutěžní návrh Státního divadla v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1968, roč., č., s. 622.

Janáčkova opera v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1972, roč. 31, č. 7, s. 326.

Kohout Michal - Templ Stephan - Zatloukal Pavel, Česká republika: architektura XX. století: Morava a Slezsko, Zlatý řez, Praha 2005, s.45.

Šlapeta Vladimír - Vrabelová Renata, Brněnská architektura / Brno architecture : 1918-2008, Akademické nakladatelství CERM,
Brno 2014, kat. č. 116.

Vrabelová Renata (ed.), Architektura 60. a 70. let století v České republice II., Národní památkový ústav, Praha 2020, s. 494-495.

Janáčkovo divadlo: Divadlo opery a baletu, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog,
on-line: https://pamatkovykatalog.cz/janackovo-divadlo-18535550 [vyhledáno 1.5.2022].

Valdhansová Lucie [LV], Janáčkovo divadlo, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d107-janackovo-divadlo [vyhledáno 1.5.2022].

Kudělková Lenka [Lk], Janáčkovo divadlo,Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=841 [vyhledáno 1.5.2022].

Jančíková Markéta [MJ] - Blatná Alžběta [blat], Slavnostní otevření Janáčkova divadla,Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=2358 [vyhledáno 1.5.2022].

Návrhy hlediště a jeviště (výňatky z plánové dokumentace Janáčkova divadla v Brně), sbírky Muzea města Brna, Brno 17. 8. 2022.