LIBUŠE ŽÁČKOVÁ POKOROVÁ

TITUL: Ing. arch.
ROZENÁ: Žáčková
NAROZENA: 1922(?) - ?

PRAXE:
v průběhu 50. a 60. let: projektantka Stavoprojektu Brno


O životě a díle Libuše Žáčkové-Pokorové lze v současnosti zjistit jen málo, přestože vešla ve známost jako spoluautorka jedné z nejvýraznějších brněnských poválečných staveb, Janáčkova divadla, na kterém se podílela během svého působení v brněnském Stavoprojektu. Ve známost vešla také její realizace základní devítileté školy v Kravsku na Znojemsku ze 60. let.


REALIZACE:

1958-1965: Janáčkovo divadlo, Brno
                (spolu s O. Oplatkem, B. Písaříkem, I. Rullerem, J. Víškem a V. Zavřelem)
1963: Základní devítiletá škola, Kravsko (realizace v letech 1964-1968)


KATALOG:


ZDROJE:

Vítězný soutěžní návrh Státního divadla v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1957, roč. 16, č. 7, s. 327-344.

Soutěžní návrh Domu muzických umění (odměna), Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1963, roč. 22, č. 1, s. 1.

Brno - Janáčkovo divadlo, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1967, roč. 26, č. 2-3, s. 138.

Soutěžní návrh Státního divadla v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1968, roč., č., s. 622.

Crhonek Iloš, Školy jihomoravského kraje 1945-1970, Odbor školství KNV v Brně, Brno 1971, s. 70 (kat. č. 240).

Janáčkova opera v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1972, roč. 31, č. 7, s. 326.

Kohout Michal - Templ Stephan - Zatloukal Pavel, Česká republika: architektura XX. století: Morava a Slezsko, Zlatý řez, Praha 2005, s.45.

Šlapeta Vladimír - Vrabelová Renata, Brněnská architektura / Brno architecture : 1918-2008, Akademické nakladatelství CERM,
Brno 2014, kat. č. 116.

Vrabelová Renata (ed.), Architektura 60. a 70. let století v České republice II., Národní památkový ústav, Praha 2020, s. 494-495.

Janáčkovo divadlo: Divadlo opery a baletu, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog,
on-line: https://pamatkovykatalog.cz/janackovo-divadlo-18535550 [vyhledáno 1.5.2022].

Valdhansová Lucie [LV], Janáčkovo divadlo, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d107-janackovo-divadlo [vyhledáno 1.5.2022].

Kudělková Lenka [Lk], Janáčkovo divadlo,Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=841 [vyhledáno 1.5.2022].

Jančíková Markéta [MJ] - Blatná Alžběta [blat], Slavnostní otevření Janáčkova divadla,Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=2358 [vyhledáno 1.5.2022].

Návrhy hlediště a jeviště (výňatky z plánové dokumentace Janáčkova divadla v Brně), sbírky Muzea města Brna, Brno 17. 8. 2022.