MATEŘSKÁ ŠKOLA S BAZÉNEM

DATACE: 1979
AUTORKA: Eva Rozehnalová
ADRESA: Údolní 1893/8, Blansko (okr. Blansko)

Pracovníci DRUPOS (Družstva pozemních staveb) se často podíleli na vytváření tzv. typizovaných projektů, které přinášely možnost opakované realizace jednoho univerzálního projektu stavby, jindy zase řešili projekty experimentálního charakteru. Právě takový projekt představuje Mateřská škola v Blansku, kterou na sklonku 70. let navrhly Eva Rozehnalová a M. Tomíšková. Standardně koncipovaná mateřská škola byla v suterénu vybavena krytým bazénem, jež byl, a dosud stále je, využíván k plavecké průpravě dětí. Obdobná školka s bazénem byla realizována také v Boskovicích. 

Budova do je do současnosti využívána ke svému původnímu účelu, po rekonstrukci při které došlo k jejímu zateplení a k výměně oken si však nezachovala svůj originální charakter. ZDROJE:

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 24.

Úvodní stránka, Mateřská škola Blansko: Údolní 8, příspěvková organizace, on-line: https://msudolni.cz/ [vyhledáno 1.5.2022].