NÁVRH INTERIÉRU JESKYNĚ KŮLNA

DATACE: 1982
AUTOŘI: Eva Vodičková a Jiljí Šindlar
ADRESA: Jeskyně Kůlna, Sloup (okr. Blansko)

Návrh nerealizované vestavby do interiéru jeskyně Kůlna v Moravském krasu se zabývá zpřístupněním průchozích jeskynních partií veřejnosti pomocí betonových chodníků, jež dispozičně vychází z kruhových segmentů zanesených do značně členitého terénu podloží. Tuto trasu citlivě doplňují transparentní panely a zástěny, jejichž účelem bylo vytvoření jednoduché výstavní expozice zapadající do unikátního přírodního prostředí.ZDROJE:

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 29.

Studie zpřístupnění jeskyně Kůlna v Moravském Krasu, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1988, roč. 47, č. 3,
s. 64-65.

Vodičková Eva, in: Třeštík Michael, Kdo je kdo: Architektura, Praha 2000, s. 292-293.

Plány a dobové fotografie, soukromý archiv Evy Vodičkové, Brno 9. 8. 2022.

Vodičková Eva, architektka [ústní sdělení a korespondence]. Brno, 5.8. 2022, 7.8. 2022 a 9.8. 2022.