NEREALIZOVANÉ NÁVRHY
OBCHODNÍCH DOMŮ

OBCHODNÍ DŮM ZNOJMO
DATACE: 1968-1969
AUTORKA: Růžena Žertová
ADRESA: Mariánské náměstí, Znojmo (okr. Znojmo)

OBCHODNÍ DŮM PRIOR HODONÍN
DATACE: 1970-1971
AUTOŘI: Růžena Žertová a Dušan Ždímal
ADRESA: ul. Svatopluka Čecha, Hodonín (okr. Hodonín)

Růžena Žertová se během své činnosti ve Státním projektovém ústavu obchodu (1960-1983) stala autorkou řady obchodních domů celorepublikového významu. Jejími stěžejními realizacemi jsou zajisté obchodní domy Labe v Ústí nad Labem (1967-1974) a Prior v Pardubicích (1971-1974). Nelze opominout ani její podíl na obchodním domě Prior v Ostravě, před jehož dokončením však z projektového ústavu odešla.

Přes velké množství staveb obchodu jejího autorství, však žádnou realizaci obchodního domu od Růženy Žertové na jihu Moravy bohužel nenalezneme. V autorčině archivu se přesto dochovaly její nerealizované návrhy obchodního domu na Mariánském náměstí ve Znojmě a hodonínského Prioru, na němž spolupracovala se svým kolegou Dušanem Ždímalem, jenž je podepsán pod jeho kresebnými studiemi.ZDROJE:

Klíma Petr (ed.), Růžena Žertová: Architektka domů a věcí, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2016.

Návrhy Obchodní dům Prior v Hodonín, sbírky Muzea města Brna, Brno 17. 8. 2022.

Návrh a situační Obchodního domu ve Znojmě, sbírky Muzea města Brna, Brno 17. 8. 2022.

ZA VELKOU OCHOTU A ODBORNOU POMOC PŘI ZPRACOVÁNÍ PROFILU PANÍ ARCHITEKTKY RŮŽENY ŽERTOVÉ SRDEČNĚ DĚKUJEME Mgr. Ing. arch. PETRU KLÍMOVI.