PARKOVACÍ DŮM

DATACE: 2000
AUTOŘI: Petra a Miloš Kabelovi
ADRESA: Křížkovského 516/51, Brno-Pisárky (okr. Brno-město)

Čtyřpodlažní objekt s dlouhým zaobleným půdorysem ležící mezi dvěma komunikacemi poskytuje dostatečnou krytou plochu čítající 890 parkovacích míst. Otevřená podlaží a nájezdové rampy přecházející do exteriéru stavby jasně přiznávají účel objektu. Zastřešení nejvyššího patra betonové budovy nesené subtilní ocelovou konstrukcí představuje zajímavý kontrastní prvek. ZDROJE:

Müller Zdeněk, Brněnské výstaviště: stavba století: stavební vývoj 1928-2002, BVV, Brno 2004, s. 178.

Dobové fotografie stavby, archiv BVV (poskytla Ing. arch. Lenka Štěpánková), srpen 2022.