POCHOZÍ LÁVKA NA KOLONÁDĚ

DATACE: 1976 (studie), realizace (1988)
AUTORKA: Zdena Zábrodská
ADRESA: Květná zahrada, Kroměříž (okr. Kroměříž)

Roku 1976 byla Zdena Zábrodská pověřena vytvořením studie na zpřístupnění kolonády kroměřížské Květné zahrady, která tak měla získat novou funkci vyhlídkové terasy. Vzhledem k nepůvodnímu zastřešení stavby pultovou střechou vyvstala myšlenka na nahrazení střechy pochozí lávkou, jenž měla být zpřístupněna samonosným schodištěm z Holandské zahrady. Zamýšlená realizace byla nakonec bohužel odložena, tak ke zpřístupnění kolonády vyhlídkovou terasou došlo až roku 1988, přičemž se s několika změnami koncepčně vycházelo z původní studie Zdeny Zábrodské.ZDROJE:

Perůtka Marek - Jakubec Ondřej, Kroměříž: historické město a jeho památky, Kroměříž 2012, s. 311.

Květná zahrada, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/kvetna-zahrada-14101720 [vyhledáno 1.5.2022].

Květná zahrada Kroměříž - Zpřístupnění kolonády - Studie, SÚRPMO Brno: vedoucí projektu Zábrodská, zodpovědný projektant Ing. Lunga, spolupráce A. Švábenská, [Brno] září 1976, archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.