REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA PAVILONU G2

DATACE: 1996
AUTOŘI: Viktor a Martin Rudišovi, Zdeňka Vydrová, Z. Müller a J. Stříbrný
STATICKÉ ŘEŠENÍ: J. Opatřil
ADRESA: Areál BVV, Výstaviště 405/1, Brno-Pisárky (okr. Brno-město)

Po demolici části původního pavilonu G, jež byla koncem 80. let 20. století v havarijním stavu, byla zahájena příprava na jeho dostavbu a rekonstrukci. Mezi lety 1990-1994 bylo vypracováno Odborem hlavního architekta vypracováno sedm studií, z nichž poslední, jejímiž autory byly architekti Z. Müller a J. Stříbrný, splňovala představy o citlivé dostavbě historického výstavního pavilonu. Ti následně vypracovali ve spolupráci s ateliérem Rudiš+Rudiš (kde se tímto úkolem mimo Viktora a Martina Rudišových zabývala také Zdeňka Vydrová) projekt, který byl úspěšně realizován roku 1996. Tehdy byly vytvořeny dvě rozsáhlé podélné haly propojené podzemní chodbou a eskalátory, jež jsou v nejvýznamnější kompoziční ose areálu výstaviště otevřeny atrii na obě strany.

O desetiletí později byl dle návrhu Zdeňky Vydrové k tomuto výstavnímu pavilonu přistavěn také vlastní vstup s označením G2, který v přímé návaznosti na tramvajovou linku zpřístupňuje areál Brněnského výstaviště návštěvníkům přijíždějícím městkou hromadnou dopravou.ZDROJE:

Müller Zdeněk, Brněnské výstaviště: stavba století: stavební vývoj 1928-2002, BVV, Brno 2004, s. 165-169.

Kohout Michal - Templ Stephan - Zatloukal Pavel, Česká republika: architektura XX. století: Morava a Slezsko, Zlatý řez, Praha 2005,
s. 62, 69.

Šlapeta Vladimír - Vrabelová Renata, Brněnská architektura / Brno architecture : 1918-2008, Akademické nakladatelství CERM,
Brno 2014, kat. č. 171.

Pavilon Brněnských výstavních trhů s vyhlídkovou věží, Obchodně živnostenský pavilon, Pavilon G, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/pavilon-brnenskych-vystavnich-trhu-s-vyhlidkovou-vezi-14761762 [vyhledáno 1.5.2022].

Kudělková Lenka [Lk], pavilon G, Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=901 [vyhledáno 1.5.2022].

Štěpánková Lenka [LŠ], Pavilon G - rekonstrukce, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál: Průvodce architekturou, Dům umění města Brna, on-line: https://www.bam.brno.cz/objekt/detail?id=630 [vyhledáno 1.5.2022].

Dobové fotografie pavilonu, archiv BVV (poskytla Ing. arch. Lenka Štěpánková), srpen 2022.