TELEKOMUNIKAČNÍ BUDOVA

DATACE: 1971-1973
AUTORKA: Olga Drápalová
ADRESA: Vrchlického 3282/3, Kroměříž (okr. Kroměříž)

Telekomunikační budova s funkčně odděluje administrativně-provozní zázemí a technické prostory situované do monumentálního kompaktního bloku. Pro snazší přístup do vyšších úrovní technického vybavení je uvnitř technické části stavby využito pochozích lávek nesených ocelovou konstrukcí, přirozené osvětlení zde zajišťují rytmizované vysoké úzké okenní pásy, které na fasádě střídají lehce předsazené vertikální pásy, čímž vzniká zajímavé plastické řešení velké plochy.

Budova již dnes není využívána k původnímu účelu.ZDROJE:

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 12.

Vrabelová Renata (ed.), Architektura 60. a 70. let století v České republice II., Národní památkový ústav, Praha 2020, s. 553.

Huberová Vladimíra [hub], Ing. arch. Olga Drápalová,Internetová encyklopedie dějin Brna, on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=41858 [vyhledáno 1.5.2022].