VSTUP G2 S LÁVKOU

DATACE: 2006-2007
AUTORKA: Zdeňka Vydrová
ADRESA: ul. Lipová při areálu BVV, Výstaviště 405/1, Brno-Pisárky (okr. Brno-město)

Hledání lepší přístupnosti brněnského výstaviště zakládající se na použití městské hromadné dopravy přineslo požadavek na vybudování nového vstupu při ulici Lipová. Pro překonání terénního rozdílu mezi ulicí s tramvajovou dráhou a samotným výstavištěm byla využita pěší lávka, která ústí do patra vstupního objektu, který přímo sousedí s výstavním pavilonem G. Citlivého spojení těchto dvou staveb Zdeňka Vydrová docílila užitím jednoduché kubické prosklené lávky s ocelovou konstrukcí ve spojení se střídmým pojetím exteriéru vstupní budovy, která svým způsobem stylově vychází z architektury přiléhajícího výstavního pavilonu. ZDROJE:

Kohout Michal - Templ Stephan - Zatloukal Pavel, Česká republika: architektura XX. století: Morava a Slezsko, Zlatý řez, Praha 2005,
s. 62, 69.

Šlapeta Vladimír - Vrabelová Renata, Brněnská architektura / Brno architecture : 1918-2008, Akademické nakladatelství CERM,
Brno 2014, kat. č. 172.

Dobové fotografie stavby, archiv BVV (poskytla Ing. arch. Lenka Štěpánková), srpen 2022.