RESTITUCE ZÁMECKÉ ZAHRADY
VE SLAVKOVĚ

DATACE: 1975-1978
AUTOŘI: Zdena Zábrodská, Dušan Riedl a Zdeněk Horsák
ADRESA: Palackého náměstí 1/1, Slavkovu Brna (okr. Vyškov)

Na restituci (tedy na navrácení do původního stavu v době svého vzniku) zámecké zahrady Státního zámku Slavkov Zdena Zábrodská spolupracovala s Dušanem Riedlem a Zdeňkem Horsákem. Průzkumy a projekty byly připravovány již mezi lety 1973-1974, realizace pak byla zahájena roku 1975. Těžištěm restituce do období vrcholného baroku se stala horní zahrada spolu s hlavním parterem při zámku, v jejichž prostoru byly obnoveny bazény a znovu osazeny barokní plastiky. Tehdy došlo také k obnově příčných a podélných os včetně jejich průhledů v původní výtvarné formaci, ale také k vytvoření svahů s rampami mezi horním a dolním parterem, jež volně přechází do anglického parku. ZDROJE:

Přehlídka architektonických prací SA ČSR za období 1978-1979, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1981, roč. 40, č.4, s.185.

Krajinářská úprava zámeckého parku ve Slavkově, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1982, roč. 41, č. 9, s. 414.

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 31.

Baše Miroslav, Česká architektura 1945-1995, Obec architektů, Praha 1995, s. 132.

Park, areál SZ Slavkov, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/park-14798258 [vyhledáno 1.5.2022].

Slavkov - Restituce zámecké zahrady - Realizace 1978, SÚRPMO Brno: autor návrhu Zdena Zábrodská, [Brno 1978], archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.

Státní zámek Slavkov - Rekonstrukce parteru zahrady, SÚRPMO Brno, Brno 1971, archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.