ZDEŇKA KOPECKÁ

TITUL: Ing. arch.
ROZENÁ: Komzáková
NAROZENÁ: 1927-2012

PRAXE:
1950-1952: vedoucí projektantka Stavoprojektu Ostrava
1952-1967: vedoucí projektantka Stavoprojektu Brno
1967-1984: hlavní specialistka technického útvaru Stavoprojektu Brno


Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno (absolvovala r. 1950).

Ve své praxi se Zdeňka Kopecká specializovala zejména na bytovou výstavbu, veřejné stavby a interiérovou tvorbu. Přes mnohostrannou projekční činnost vynikala v navrhování hotelových, restauračních, barových nebo administrativních interiérů, z nichž velká řada se bohužel dodnes nedochovala v původní podobě (např. restaurace Plzeňka, kavárna Siesta, bar hotelu Slovan, interiéry administrativní budovy Československých cihlářských závodů).

Mezi nejvýznamnější realizace z období jejího působení v brněnském Stavoprojektu lze pokládat sídliště Úvoz v Brně, interiéry Hotelu International v Brně, hospodářskou budovu nemocnice v Ivančicích nebo Okresní výbor KSČ ve Vyškově. Nerealizované zůstaly její návrhy budov ÚP META na Pionýrské ulici v Brně a Okresního výboru KSČ v Hodoníně.

V roce 1965 získala za realizaci Hotelu International v Brně Hlavní cenu v oboru architektury v umělecké soutěži vyhlášené vládou ČSSR ke 20. výročí osvobození Československa (společně s kolegy A. Krejzou, M. Kramolišem, Z. Kašparem a M. Brabcem).


REALIZACE:

1959: obytný dům sady Osvobození, Brno
1960: sídliště Úvoz: blok 1-2, Brno (spolu s M. Kramolišem)
1962: interiéry Hotelu International, Brno 
        (s V. Kubou, J. Ledvinou, V. Unzeitigem, M. Kramolišem, A. Krejzou, M. Brabcem, Z. Kašparem)
1963: družstevní byty Pod Klucaninou, Tišnov
1964: samoobsluha a kadeřnictví, Prievidza na Slovensku
1967-1968: hospodářská budova nemocnice, Ivančice
1976: budova Okresního výboru KSČ, Vyškov
1979: nerealizovaný návrh ÚP META, Brno
1979: nerealizovaný návrh budovy Okresního výboru KSČ, Hodonín


KATALOG:


ZDROJE:

Mezinárodní hotel v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1960, roč. 19, č. 5, s. 325-33.

Mezinárodní studentský internát, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1963, roč. 22, č. 2, s. 102.

Sídliště Brno-Úvoz, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1963, roč. 22, č. 1, s. 15-19.

Sídliště Úvoz v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1963, roč. 22, č. 4-5, s. 256-257.

Hotel Internacionál v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1963, roč. 22, č. 4-5, s. 272.

Architektonické řešení mříže v hotelu International v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1984, roč. 43, č. 8,
s. 351.

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 17.

Sylvestrová Marta - Svobodová Kateřina, Best Western Premier Hotel International Brno: Design & Art, Best Western Premier Hotel International Brno a Moravská galerie, Brno 2008, s. 133.

Šlapeta Vladimír - Vrabelová Renata, Brněnská architektura / Brno architecture : 1918-2008, Akademické nakladatelství CERM,
Brno 2014, kat. č. 114, 124.

Hrubý Jan, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno, Vysoké učení technické
a nakladatelství VUTIUM, Brno 2019, soupisy absolventů a pedagogických pracovníků fakulty.

Vrabelová Renata (ed.), Architektura 60. a 70. let století v České republice II., Národní památkový ústav, Praha 2020, s. 496-497.

Huberová Vladimíra [hub], Ing. arch. Zdeňka Kopecká,Internetová encyklopedie dějin Brna, on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=40853 [vyhledáno 1.5.2022].

Žáčková Markéta [MŽ], Hotel International, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d116-hotel-international [vyhledáno 1.5.2022].

Hotel International, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/hotel-international-15780708 [vyhledáno 1.5.2022].

Kudělková Lenka [Lk], Hotel International,Internetová encyklopedie dějin Brna, on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=834 [vyhledáno 1.5.2022].

Kořínková Jana [JK], Sídliště Úvoz, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d099-sidliste-uvoz [vyhledáno 1.5.2022].

Sídliště Úvoz, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/sidliste-uvoz-20617138 [vyhledáno 1.5.2022].

Dobové fotografie interiéru Hotelu International, soukromý archiv Best Western Premier Hotel International Brno, Brno 2022.

Návrhy interiéru hotelu International (výňatky z projektové dokumentace hotelu), sbírky Muzea města Brna, Brno 2022.