KONVERZE ALUMNÁTU NA CENTRUM VUT

DATACE: 1999
AUTOŘI: Helena Zemánková a Václav Zemánek
ADRESA: Antonínská 548/1, Brno-střed (okr. Brno-město)

Konverze bývalého Biskupského alumnátu na Centrum Vysokého učení technického přetvořila historickou budovu do reprezentativního a především uživatelsky přívětivějšího sídla rektorátu školy. Na základě projektu manželů Václava a Heleny Zemánkových (Studio Z) vzniklo v nitru historického objektu účelné kryté prostorově velkorysé atrium s proskleným zastřešením. Reprezentativní dvorana, jež plní primární funkci univerzitní auly, je v patrech utvářena otevřenými galeriemi. Realizace byla úspěšně dokončena roku 1999.ZDROJE:

Zemánková Helena, Tvořit ve vytvořeném: nové funkční využívání uvolněných objektů, Vysoké učení technické: CERM, Brno 2003.

Ženy z VUT: Studenti Heleny Zemánkové jsou spoluaktéry záchrany průmyslových objektů, Události na VUT, Brno: Vysoké učení technické, ak. rok 2021/2022, č. 4, s. 8-11, on-line zdroj: https://www.vut.cz/vutium/casopis/udalosti-na-vut-4-2021-2022-p223779 [vyhledáno 1.5.2022].

Zemánková Helena, architektka a profesorka na Fakultě architektury VUT v Brně [ústní sdělení a korespondence]. Brno, 8.8. 2022, 24.8. 2022 a 25.8. 2022.

Pamětní plaketa, dvorana budovy rektorátu VUT v Brně, adresa: Antonínská 1, Brno-střed.