KONVERZE MEOPTY
NA BUDOVU FCH A FEKT VUT

DATACE: 1995-1998
AUTOŘI: Helena Zemánková a Václav Zemánek
ADRESA: Kampus VUT, Purkyňova 464/118, Brno-Královo Pole, (okr. Brno-město)

Návrh konverze bývalé Meopty na univerzitní budovu manželů Zemánkových reaguje na snahu vedení vysoké školy o vybudování univerzitního kampusu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem. Rozsáhla přestavba z let 1995-1998 přeměnila nevyužitý průmyslový objekt původní Meopty (světově proslulý podnik specializující se na výrobu optiky) na sdílenou univerzitní budovu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií s Fakultou chemickou. Objekt s funkčním prostorovým členěním disponuje rozsáhlým zázemím učeben, laboratoří, kanceláří, odborné knihovny a auly.ZDROJE:

Zemánková Helena, Tvořit ve vytvořeném: nové funkční využívání uvolněných objektů, Vysoké učení technické: CERM, Brno 2003.

Zemánková Helena, architektka a profesorka na Fakultě architektury VUT v Brně [ústní sdělení a korespondence]. Brno, 8.8. 2022, 24.8. 2022 a 25.8. 2022.