LIBUŠE KOPŘIVÍKOVÁ

TITUL: Ing. arch.
ROZENÁ: Nováková
NAROZENÁ: 1928-2005

PRAXE:
1955-1983: vedoucí projektantka Stavoprojektu Brno
1983-1990: hlavní specialistka technického útvaru v oboru architektury Stavoprojektu Brno
po r. 1994:  projekční činnost v projektové kanceláři Kopřivík, s.r.o.
                   
(s manželem Františkem Kopřivíkem starším a synem Františkem Kopřivíkem mladším)


Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno (absolvovala r. 1955).

Ve své dlouholeté praxi v brněnském Stavoprojektu se Libuše Kopřivíková specializovala zejména na stavby občanské vybavenosti a zdravotnická zařízení, na nichž pracovala v ateliéru Miroslava Spurného. Z této doby pochází řada jejích staveb, z nichž nejvýznamnějšími jsou zejména poliklinika v Blansku, poliklinika na Lesné v Brně, brněnský výzkumný ústav lekařské techniky Chirana v Bohunicích a sídlo Techmashexportu v Brně-Žabovřeskách. Řešení těchto staveb, které lze stylově označit jako brutalistní a které se patrně volně inspiruje v Corbusierově pojetí architektury, opakovaně využívá prvky vnitřních atrií, jimiž je do nitra rozměrných staveb přiváděn dostatek přirozeného světla, nebo prostorově velkorysých teras.


REALIZACE:

1959-1962: mateřská škola na ulici Školní, Zbýšov
1960-1961: mateřská škola na ulici Husova, Náměšť nad Oslavou
1960-1963: sídliště Fučíkova (dnes Štefánikova) čtvrť, Brno-Černá Pole 
                (spolu s M. Spurným a J. Ryškou)
1968: poliklinika, Blansko
1968-1974: poliklinika, Brno-Lesná
1976-1979: Výzkumný ústav zdravotnické techniky Chirana, Brno-Bohunice (spolu s M. Spurným)
1979-1982: Techmashexport, Brno-Žabovřesky

VÝZKUMEM NEDATOVANÉ STAVBY:
poliklinika na ulici Bří. Mrštíků, Břeclav
spořitelna na ulici Jana Palacha, Břeclav
statistický úřad na ulici Sladová, Břeclav
loďařská škola, Komárno na Slovensku


KATALOG:


ZDROJE:

Návrh divadla v Brně (studentská práce), Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1953, roč. 12, č. 8-10, s. 241. -architektka uvedena pod rodným jménem jako Nováková Libuše.

Urbanistická studie univerzitního areálu J. E. Purkyně v Brně - Bohunicích, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1972, roč. 31, č. 5, s. 215-217.

Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1972, roč. 31, č. 5, s. 218-223.

Soutěžní návrh areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (snížená III.cena), Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1977, roč. 36, č. 7, s. 315, 318-319.

Poliklinika v Brně na Lesné, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1978, roč. 37, č. 9-10, s. 400-401.

PZO Technické středisko SSSR v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1984, roč. 43, č. 10, s. 434-439.

Crhonek Iloš, Školy jihomoravského kraje 1945-1970, Odbor školství KNV v Brně, 1971, kat. č. 149 (s. 60) a kat. č. 180 (s.64).

Crhonek Iloš, Brno v architektuře a výtvarném umění, nakladatelství Blok, Brno 1981, s. 294.

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 18.

Šlapeta Vladimír - Vrabelová Renata, Brněnská architektura / Brno architecture : 1918-2008, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2014, kat. č. 132.

Hrubý Jan, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno, Vysoké učení technické
a nakladatelství VUTIUM, Brno 2019, soupisy absolventů a pedagogických pracovníků fakulty.

Vrabelová Renata (ed.), Architektura 60. a 70. let století v České republice II., Národní památkový ústav, Praha 2020, s. 518-519, 565.

Bahounková Šárka [ŠB], Libuše Kopřivíková, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/architekt/110-libuse-koprivikova [vyhledáno 1.5.2022].

Křížanová Daniela [DK], Poliklinika Lesná, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d007-poliklinika-lesna [vyhledáno 1.5.2022].

Eliášová Klára [KE], Výzkumný ústav zdravotnické techniky Chirana, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d224-vyzkumny-ustav-zdravotnicke-techniky-chirana-dnes-lf-mu-fn-bohunice
[vyhledáno 1.5.2022].

Koryčánek Rostislav [RK], Techmašexport, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d230-techmasexport [vyhledáno 1.5.2022].

Poliklinika Lesná, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/poliklinika-lesna-14084168 [vyhledáno 1.5.2022].

Areál PZO Techmashexport, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/areal-pzo-techmashexport-20583295 [vyhledáno 1.5.2022].

Kubová Lucia [LucKub], Ing. arch. Libuše Kopřivíková,Internetová encyklopedie dějin Brna, on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=39972 [vyhledáno 1.5.2022].

Kudělková Lenka [Lk], Poliklinika Lesná,Internetová encyklopedie dějin Brna, on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=852 [vyhledáno 1.5.2022].