TECHMASHEXPORT

DATACE: 1979-1982
AUTORKA: Libuše Kopřivíková
ADRESA: Stránského 3033/28, Brno-Žabovřesky (okr. Brno-město)

Reprezentativní budova Podniku zahraničního obchodu v Brně, která byla dle projektu Libuše Kopřivíkové působící v brněnském Stavoprojektu vybudována pro potřeby zastoupení výrobních závodů ze Sovětského svazu. Realizaci tří objektů propojených mezi sebou dlouhou pochozí terasou v úrovni prvního patra provedly na základě návrhu z let 1976-1978 Pozemní stavby Brno v letech 1979-1982. Souboru vévodí pětipodlažní administrativní budova, jejíž průčelí je vertikálně členěno pomocí hliníkových slunolamů.

Objekt se do současnosti zachoval ve svém původním charakteru, projevují se na něm však patrné známky nedostatečné údržby a jeho celkové estetické působení značně poškozuje nanesený vizuální smog.   ZDROJE:

PZO Technické středisko SSSR v Brně, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1984, roč. 43, č. 10, s. 434-439.

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 18.

Vrabelová Renata (ed.), Architektura 60. a 70. let století v České republice II., Národní památkový ústav, Praha 2020, s. 565.

Koryčánek Rostislav [RK], Techmašexport, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d230-techmasexport [vyhledáno 1.5.2022].

Areál PZO Techmashexport, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/areal-pzo-techmashexport-20583295 [vyhledáno 1.5.2022].

Bahounková Šárka [ŠB], Libuše Kopřivíková, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/architekt/110-libuse-koprivikova [vyhledáno 1.5.2022].

Kubová Lucia [LucKub], Ing. arch. Libuše Kopřivíková, Internetová encyklopedie dějin Brna, on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=39972 [vyhledáno 1.5.2022].