NÁVRH OKRESNÍHO VÝBORU
BRNO-VENKOV

DATACE: 2. polovina 70. let 20. století (základní kámen položen r. 1977)
AUTOŘI NÁVRHU: Helena Zemánková a Václav Zemánek (I. cena v soutěži)
PROJEKT: Stavoprojekt Brno
ADRESA: Údolní 38/37, Brno-střed (okr. Brno-město)

Okresní výbor KSČ Brno-venkov byl vystavěn ve druhé polovině 70. let 20. století na základě soutěžního návrhu manželů Heleny a Václava Zemánkových, který získal první místo ve vypsané soutěži. Studii manželů Zemánkových do projektové podoby dále rozpracoval brněnský Stavoprojekt. Stavba reprezentativní úřední budovy byla zahájena roku 1977, kdy byl slavnostně položen její základní kámen. Stavba svým citlivým prostorovým rozložením vychází ze svažitého terénu úpatí Špilberku. Horizontálně stupňující se monolity jednotlivých pater vytvářejí dojem mohutných teras a přirozeně zapadají do prostředí okraje rozlehlého městského parku.

Budova je po rekonstrukci, která pozměnila její původní charakter. Dnešní sídlo Kanceláře veřejného ochránce práv.ZDROJE:

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s.32.

Flodrová Milena [Fl], Položení základního kamene ke stavbě budovy OV KSČ Brno-venkov, Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=5378 [vyhledáno 1.5.2022].

Zemánková Helena, architektka a profesorka na Fakultě architektury VUT v Brně [ústní sdělení a korespondence]. Brno, 8.8. 2022, 24.8. 2022 a 25.8. 2022.