OLGA DRÁPALOVÁ

TITUL: Ing. arch.
ROZENÁ: Peterková
NAROZENÁ: 1937-1997

PRAXE:
1961-1980: vedoucí projektantka Stavoprojektu Brno
1980-1991: vedoucí oddělení výstavnictví Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně
po r. 1990: projekční činnost v ateliéru AADD (s manželem Jaroslavem Drápalem)


Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno (absolvovala r. 1961).

Ve své praxi se Olga Drápalová specializovala zejména na veřejné, rekreační a obytné stavby. Na řadě realizací spolupracovala se svým manželem doc. Ing. arch. Jaroslavem Drápalem, CSc., s nímž po roce 1990 vedla vlastní ateliér AADD. Nelze opominout její pedagogickou činnost na brněnské Střední škole uměleckoprůmyslové.

Mezi její nejvýznamnější realizace z období jejího působení v brněnském Stavoprojektu lze právem řadit provozně-administrativní budovu oděvního družstva VKUS v Brně, motel Hybe na Slovensku, telekomunikační budovu v Kroměříži a obchodní dům Dargov v Košicích. Z její spolupráce s manželem Jaroslavem Drápalem pak vzešly hodnotné realizace rodinného domu pro známého českého designéra skla Františka Víznera na úpatí Zelené Hory ve Žďáru nad Sázavou, atypového horizontálně členěného obytného domu na Pellicově ulici v Brně a obchodních jednotek v Tišnově.


REALIZACE:

1962-1966: provozní a administrativní budova oděvního družstva VKUS, Brno 
                (spolu s A. Krejzou, K. Žákem, M. Kramolišem a F. Slámou)
1965-1966: motel Hybe, Hybe na Slovensku (spolu s A. Krejzou a M. Kramolišem)
1965-1970: nerealizovaný urbanistický koncept náměstí manželů Curielových, Brno 
                (spolu s J. Gřegorčíkem a F. Antlem)
1971: telekomunikační budova, Kroměříž
1976-1979: rodinný dům pro Františka Víznera, Žďár nad Sázavou (spolu s J. Drápalem)
1977-1980: sídliště Brno-Slatina, Brno (spolu s J. Drápalem)
1980: rekonstrukce zámku vč. interiéru knihovny, výstavní síně a služeb, Boskovice 
        (spolu s J. Drápalem)
1980-1987: obchodní dům Dargov, Košice na Slovensku (spolu s F. Antlem)
1982-1983: obchodní jednotky na náměstí Míru, Tišnov (spolu s J. Drápalem)
1984-1985: obytný dům na ulici Pellicova, Brno (spolu s J. Drápalem)
1990: památník J. A. Komenského, Strážnice (spolu s J. Drápalem)
1991: 1. etapa rekonstrukce Pražské brány, Znojmo (spolu s J. Drápalem)
1992: přestavba Mojmírova náměstí v Králově Poli, Brno (spolu s J. Drápalem)
1993: národní kulturní památník, Mikulčice (spolu s J. Drápalem a Křížanovskou)
1994: polyfunkční dům s kancelářemi na ulici Kopečná, Brno (spolu s J. Drápalem)
1996: administrativní a skladový areál TEXCOLOR, Brno-Slatina (spolu s J. Drápalem)
1996: interiér svatební obřadní síně, Brno-Bystrc (spolu s J. Drápalem a K. Frankovou)


KATALOG:


ZDROJE:

Provozní a administrativní budova družstva VKUS (interiér), Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1963, roč. 22, č. 2,
s. 102-103.

Motel Hybe, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1964, roč. 23, č. 3, s. 184-186.

Soutěžní návrh typů vzorových projektů smutečních síní pro obce do 5 000 a do 15 000 obyvatel (odměna), Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1964, roč. 23, č. 7, s. 468

Dostavba prostoru u hotelu International v Brně - budova VKUS, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1967, roč. 26,
č. 4, s. 198-203.

Srovnávací studie koncepce výstavní náplně a architektonického řešení československé expozice na světové výstavě v Osace
(II. kolo), Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1969, roč. 28, č. 2, s. 72.

Obchody v Tišnově, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1984, roč. 43, č. 9, s. 418.

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 12.

Drápal Jaroslav, in: Třeštík Michael, Kdo je kdo: Architektura, Praha 2000, s. 48-49.

Beneš Ondřej - Ševčík Oldřich, Architektura 60. let, Grada, Praha 2008, s. 419.

Hrubý Jan, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno, Vysoké učení technické
a nakladatelství VUTIUM, Brno 2019, soupisy absolventů a pedagogických pracovníků fakulty.

Vrabelová Renata (ed.), Architektura 60. a 70. let století v České republice II., Národní památkový ústav, Praha 2020, s. 553.

Huberová Vladimíra [hub], Ing. arch. Olga Drápalová,Internetová encyklopedie dějin Brna, on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=41858 [vyhledáno 1.5.2022].

Obchodní dům, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/obchodni-dum-22815298 [vyhledáno 1.5.2022].

Koryčánek Rostislav [RK], Módní oděvní dům VKUS, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d117-modni-odevni-dum-vkus [vyhledáno 1.5.2022].