PASARELY

DATACE: 1994-2000
AUTOŘI: Dagmar a Miroslav Velehradští
ADRESA: Areál BVV, Výstaviště 405/1, Brno-Pisárky (okr. Brno-město)

O možnosti uplatnění pasarelů (tj. mimoúrovňových krytých spojovacích chodeb) v areálu Brněnského výstaviště se začalo uvažovat již roku 1972, tedy rok po jejich úspěšném uplatnění na novém výstavišti v Düsseldorfu, jejichž autorem byl německý architekt Heinz Wilke. Konečné rozmístění pasarelů mezi pavilony však získalo podobu až v generelu Brněnského výstaviště z roku 1977, na jehož základě se začalo diskutovat o jejich podobě. K realizaci byl po dlouhé době nakonec vybrán až návrh manželů Velehradských zakládající se na chodbě kruhového průřezu se spirálovým plným pláštěm v kombinaci s prosklením. Plná část pláště byla funkčně využita k rozvodu teplého či chladného vzduchu ke klimatizování vnitřních prostor. Toto technické vybavení přispívá nejen k udržení příznivého klimatu uvnitř chodeb, ale také zabraňuje rosení a mlžení vnějších prosklených ploch pasarelu a zachovává je tak plně transparentní.



ZDROJE:

Müller Zdeněk, Brněnské výstaviště: stavba století: stavební vývoj 1928-2002, BVV, Brno 2004, s. 162-164.

Kohout Michal - Templ Stephan - Zatloukal Pavel, Česká republika: architektura XX. století: Morava a Slezsko, Zlatý řez, Praha 2005,
s. 62.

Jančíková Markéta [MJ], Výstaviště - pasarely - kryté přechody pro pěší,Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=767 [vyhledáno 1.5.2022].

Hlaváčková Petra [PH], Pasarely, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál:
Průvodce architekturou
, Dům umění města Brna, on-line: https://www.bam.brno.cz/objekt/detail?id=661 [vyhledáno 1.5.2022].

Dobové fotografie, archiv BVV (poskytla Ing. arch. Lenka Štěpánková), srpen 2022.