RŮŽENA ŽERTOVÁ

TITULEK: Ing. arch.
ROZENÁ: Žertová
NAROZENÁ: 
1932-2019

PRAXE:

1957-1960: projektantka Potravinoprojektu v Brně (ateliér Zdeňka Říháka)
1960-1983: projektantka Státního projektového ústavu obchodu v Brně
1983-1989: výtvarnice a designérka registrovaná u Českého fondu výtvarných umění
po roku 1990: projekční činnosti ve vlastním ateliéru


Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně (absolvovala r. 1957).

Ve své praxi se Růžena Žertová specializovala zejména na stavby obchodních a rodinných domů, interiérovou tvorbu nebo design svítidel a šperků. 

Během své činnosti ve Státním projektovém ústavu obchodu se stala autorkou řady obchodních domů celorepublikového významu. Příkladnými jsou v tomto ohledu realizace obchodních domů Labe v Ústí nad Labem a Prior v Pardubicích. Díky své odbornosti v dané problematice se také roku 1969 stala členkou poroty veřejné soutěže na projekt obchodního domu Prior na náměstí Republiky v Praze (později OD Kotva), ve které zvítězil návrh Věry a Vladimíra Machoninových. Její poslední realizací tohoto typu se stal obchodní dům Prior v Ostravě, jenž představoval největší obchodní stavbu, na které během své profesní dráhy pracovala, a z jehož projektu nakonec kvůli neshodám odstoupila ještě před jeho dokončením. Po roce 1990 se ve vlastním architektonickém ateliéru věnovala zejména návrhům rodinných domů a obytných souborů.

Od 70. let se věnovala designu. Nejprve začala navrhovat oděvní doplňky (zejména závěsy na krk a kožené opasky), ke kterým se brzo přidala její první svítidla nabízená v galerijních obchodech Dílo spolu s jednoduchými smaltovanými šperky. Návrhářské činnosti se plně věnovat v letech 1983-1989 jako výtvarnice a designérka registrovaná u Českého fondu výtvarných umělců. Během tohoto období realizovala řadu autorských hliníkových svítidel a titanových šperků, přičemž se nadále zabývala architektonickou tvorbou zaměřující se na projekty rodinných domů a návrhy interiérů. 


REALIZACE:

1965: nerealizovaný návrh Československého pavilonu pro světovou výstavu Expo 1967 v Montrealu
1965-1968: obchodní dům Prior, Košice
1967-1968: Interiér kavárny hotelu Slavia, Svitavy
1967-1968: nerealizovaný návrh obchodního domu Prior, Jihlava
1967-1974: obchodní dům Labe, Ústí nad Labem
1968-1969: nerealizovaný návrh obchodního domu, Znojmo
1969-1970: nerealizovaný návrh obchodního domu Prior na Tylově náměstí, Praha
1969-1972: Obchodní dům Dodo Jednoty LSD Michalovice, Michalovice na Slovensku
1970: Interiéry Park hotelu, Nový Smokovec na Slovensku
1970-1971: nerealizovaný návrh obchodního domu Prior, Hodonín
1971: nerealizovaný návrh obchodního domu Máj, Praha
1971-1974: obchodní dům Prior, Pardubice
1972-1990: návrhy a realizace svítidel pro prodejnu Dílo
1975: svítidla pro výpočetní středisko České spořitelny, Brno
1975: svítidla pro hotel Patria, Štrbské Pleso na Slovensku
1975-1989: svítidla pro družstevní dům JZD, Francova Lhota
1976: interiér klubovny v zámku Frýdek, Frýdek-Místek
1978: interiér kanceláří Podniku bytového hospodářství, Brno
1978-1982: vlastní rodinný dům, Brno-Žabovřesky
1979-1984: obchodní dům Prior, Ostrava
1982: svítidla pro LPT Jeseník
1983-1989: soubor řadových rodinných domů, Francova Lhota
1986: svítidla pro hotel Centrum, Frýdek-Místek
1987: interiér bufetu a baru restaurace Beránek, Břeclav
1988: svítidla pro Masokombinát Olomouc, Olomouc
1988-1989: svítidla pro prodejnu tabáku a bistra Alfa, Brno


KATALOG:


ZDROJE:

Park hotel Nový Smokovec, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1971, roč. 30, č. 6, s. 263-265.

Obchodní dům v Pardubicích, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1976, roč. 35, č. 4, s. 156-158.

Obchodní dům v Pardubicích, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1977, roč. 36, č. 4, s. 183.

Beneš Ondřej - Ševčík Oldřich, Architektura 60. let, Grada, Praha 2008, s. 413, 420.

Flodrová Milena - Šenkýř Miloš, Brno a Brňanky: povídání o zajímavých ženách spojených s minulostí i současností města Brna, nakladatelství Doplněk, Brno 2015.

Klíma Petr (ed.), Růžena Žertová: Architektka domů a věcí, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2016.

Hrubý Jan, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno, Vysoké učení technické
a nakladatelství VUTIUM, Brno 2019, soupisy absolventů a pedagogických pracovníků fakulty.

Vrabelová Renata (ed.), Architektura 60. a 70. let století v České republice II., Národní památkový ústav, Praha 2020, s. 595.

Blatná Alžběta [blat], Ing. arch. Růžena Žertová,Internetová encyklopedie dějin Brna,
on-line: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=20088 [vyhledáno 1.5.2022].

Koryčánek Rostislav [RK], Rodinný dům architektky Růženy Žertové, in: Hlaváčková Petra - Valdhansová Lucie (ed.), Brněnský architektonický manuál 2: Průvodce architekturou 1946-1989, Dům umění města Brna, Brno 2022, zdroj z on-line verze: https://www.bam.brno.cz/objekt/d088-rodinny-dum-architektky-ruzeny-zertove [vyhledáno 1.5.2022].

Návrhy, plány a dobové fotografie: Kavárna hotelu Slavia ve Svitavách, Vlastní rodinný dům, Obchodní dům Prior v Hodoníně, Obchodní dům ve Znojmě, Svítidla pro výpočetní středisko České spořitelny v Brně, sbírky Muzea města Brna, Brno 19. 8. 2022.

ZA VELKOU OCHOTU A ODBORNOU POMOC PŘI ZPRACOVÁNÍ PROFILU PANÍ ARCHITEKTKY RŮŽENY ŽERTOVÉ SRDEČNĚ DĚKUJEME Mgr. Ing. arch. PETRU KLÍMOVI.