ZDENA ZÁBRODSKÁ

TITUL: Ing. arch
ROZENÁ: Doleželová
NAROZENÁ: 1928 - 2022

PRAXE:
od r. 1953: vedoucí projektantka Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů
                  v Brně (SÚRPMO, středisko Brno)


Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno (absolvovala r. 1953).

Ve své praxi se Zdena Zábrodská specializovala zejména na rekonstrukce památkových objektů, obnovu historických měst, ale také na restituce historických zahrad.

Během své dlouholeté práce ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů se stala autorkou výrazných realizací, jakými byly rekonstrukce Paláce šlechtičen, restituce zámecké zahrady ve Slavkově, rekonstrukce Panského domu v Uherském Hradišti a zpřístupnění kolonády v kroměřížské Květné zahradě.


REALIZACE:

1954: soutěžní návrh osmileté školy 17-ti třídní a 12-ti třídní
1957-1960: rekonstrukce Paláce šlechtičen, Brno (spolu s A. Korvasovou, v ateliéru B. Fuchse)
1963: Územní plán obnovy historického jádra města, Telč
po r. 1973: rekonstrukce zámku, Chudonín
1975-1978: rekonstrukce zámecké zahrady, Slavkov (spolu s D. Riedlem a Z. Horsákem)
1976: studie zpřístupnění kolonády v Květné zahradě, Kroměříž
1974-1980: rekonstrukce Panského Domu, Uherské Hradiště
poč. 80. let: rekonstrukce zámku, Uherský Ostroh
1984: rekonstrukce loveckého zámečku Aleje, Kněžice


KATALOG:


ZDROJE:

Soutěžní návrh osmileté školy 17třídní a 12třídní, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1954, roč. 13, č. 10, s. 309.

Čadová-Flodrová Helena - Fuchs Kamil - Sommer Stanislav, Rekonstrukce někdejšího paláce šlechtičen v Brně, Zprávy památkové péče, roč.20, 1960, č. 3-4, s.161-164.

Pechar Josef, Československá architektura 1945-1977, Odeon, Praha 1979, s. 450.

Přehlídka architektonických prací SA ČSR za období 1978-1979, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1981, roč. 40, č.4, s.185.

Krajinářská úprava zámeckého parku ve Slavkově, Architektura ČS(S)R, Praha: Svaz architektů ČSSR, 1982, roč. 41, č. 9, s. 414.

Dvořáková Nina, Z tvorby jihomoravských architektek: výstava Jihomoravské krajské organizace Svazu českých architektů, Dům umění města Brna, Brno 1985, s. 31.

Baše Miroslav, Česká architektura 1945-1995, Obec architektů, Praha 1995, s. 132.

Perůtka Marek - Jakubec Ondřej, Kroměříž: historické město a jeho památky, Kroměříž 2012, s. 311.

Hrubý Jan, 100 let brněnské školy architektury = 100 years of the school of architecture in Brno, Vysoké učení technické
a nakladatelství VUTIUM, Brno 2019, soupisy absolventů a pedagogických pracovníků fakulty.

Zdena Zábrodská, ABART, on-line: https://cs.isabart.org/person/171427 [vyhledáno 1.5.2022].

Palác šlechtičen, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/palac-slechticen-19195950 [vyhledáno 1.5.2022].

Park, areál SZ Slavkov, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/park-14798258 [vyhledáno 1.5.2022].

Květná zahrada, in: Národní památkový ústav, Památkový katalog, on-line: https://pamatkovykatalog.cz/kvetna-zahrada-14101720 [vyhledáno 1.5.2022].

Tichá Vladimíra, Smutná zpráva: Zemřela Ing. arch. Zdena Zábrodská (parte), 13. 11. 2022, Klub chovatelů teriérů,
on-line: https://www.kcht.cz/clanky/detail/smutna-zprava-3 [vyhledáno 1.12.2022].

Květná zahrada Kroměříž - Zpřístupnění kolonády - Studie, SÚRPMO Brno: vedoucí projektu Zábrodská, zodpovědný projektant Ing. Lunga, spolupráce A. Švábenská, [Brno] září 1976, archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.

Panský dům - Uherský Brod - Realizace 1974-1980, SÚRPMO Brno: autor projektu Ing. arch. Zdena Zábrodská, [Brno 1980],
archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.

Slavkov - Restituce zámecké zahrady - Realizace 1978, SÚRPMO Brno: autor návrhu Zdena Zábrodská, [Brno 1978],
archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.

Státní zámek Slavkov - Rekonstrukce parteru zahrady, SÚRPMO Brno, Brno 1971, archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.

Palác šlechtičen - projektový úkol rekonstrukce, SÚRPMO Brno, Brno 1957, archiv Územního odborného pracoviště v Brně,
Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.

Palác šlechtičen - rekonstrukce pro národopisné oddělení Moravského muzea, SÚRPMO Brno, Brno 1957,
archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.

Palác šlechtičen - stavebně-historické a restaurátorské posouzení, ÚOP v Brně NPÚ, Brno 1996,
archiv Územního odborného pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, Brno, srpen 2022.